Ładowanie...

Odbierz rabat 100 zł i zobacz różnicę!

Źle widzisz? No widzisz!

Zapraszamy na specjalistyczne badanie optometryczne i wybór nowych okularów z soczewkami firmy HOYA. Na hasło „Widzę różnicę” zyskasz rabat -100 zł na kompletne okulary.

Nie zwlekaj! Promocja trwa do 15 października.

Przy zakupie okularów podaj hasło „Widzę różnicę!”

Zapraszamy do umówienia się na wizytę w dogodnej lokalizacji i terminie!

• Gdańsk-Żabianka, ul. Subisława 28, tel. 58 557 90 12
• Gdańsk-Zaspa, ul. Jana Pawła II 3D, tel. 58 355 22 78
• Sopot, al. Niepodległości 771, tel. 58 550 13 67
• Gdynia-Orłowo, ul. Wrocławska 54, tel. 58 668 10 91
• Gdynia-Karwiny, ul. G. Zapolskiej 1A, tel. 58 660 01 6

Regulamin

Regulamin promocji „Odbierz rabat 100 zł na soczewki firmy HOYA”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Odbierz rabat 100 zł na soczewki firmy HOYA” jest Optyk Mysłek-Rogowscy, al. Niepodległości 771 81-838 Sopot, Polska, NIP: 5851044224 (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu w salonach optycznych Organizatora.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 14.09.2020 od godz. 09:00 do 15.10.2020 do godz. 18:00, lub do wyczerpania produktów objętych Promocją.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji: punkty sprzedaży działające pod marką Rogowski Optyka – lista punktów sprzedaży:
  a. Gdańsk-Żabianka, ul. Subisława 28
  b. Gdańsk-Zaspa, ul. Jana Pawła II 3D
  c. Sopot, al. Niepodległości 771
  d. Gdynia-Orłowo, ul. Wrocławska 54
  e. Gdynia-Karwiny, ul. G. Zapolskiej 1A
 3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi kompletne okulary z soczewkami firmy HOYA (oprawki oraz szkła) spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat w wysokości 100 zł na soczewki firmy HOYA.
 4. Promocją objęte są wszystkie oprawy okularowe oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat w wysokości 100 zł na zakup okularów z soczewkami firmy HOYA zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie po podaniu hasła upoważniającego do odebrania rabatu „Widzę różnicę”.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://rogowskioptometrysta.pl/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

wróć