Ładowanie...

Badanie ciśnienia oka

Wszystkie nasze gabinety wyposażone są w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny również do pomiaru ciśnienia śródgałkowego, Jest to jedno z podstawowych metod badania w diagnostyce jaskry.

Jaskra charakteryzuje się wzrostem ciśnienia wewnątrz gałki ocznej i w konsekwencji utratą (w różnym stopniu) pola widzenia, postępującym uszkodzeniem nerwu wzrokowego i w konsekwencji prowadzi do ślepoty. Podwyższone ciśnienie wewnątrz gałkowe powoduje ucisk na tylny odcinek oka. Jest to bardzo powolny proces, trwający nawet dziesiątki lat.

Profilaktyka: Jaskra jest chorobą występującą często. Niestety w zdecydowanej większości przypadków przebiega skrycie, bez bólu i zauważalnego pogorszenia widzenia. Z tego powodu wykrywana jest zbyt późno, kiedy nie można już spowolnić jej postępów. Najważniejszym działaniem profilaktycznym jest specjalistyczne badanie w kresach 3 do 4 lat a w grupie podwyższonego ryzyka ( członkowie najbliższej rodziny osoby chorej, osoby powyżej 65 lat, osoby o bardzo dużej krótkowzroczności, diabetycy) raz na rok.

wróć